สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าเปิดสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19
ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลนและจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ เริ่มเปิดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมประกันชีวิตไทยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคม โดยหยุดทุกกิจกรรมที่เป็นการนำคนหมู่มกมารวมตัวกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเปิดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐที่ออกมา

สมาคมประกันชีวิตไทยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานครที่เข้ามาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ จึงได้เริ่มดำเนินการเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดยผู้ี่มีความประสงค์จะสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องทำการลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าานเว็บไซต์ www.tlaa.org ซึ่งจะเริ่มเปให้ลงะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบให้ับผู้ที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

ทั้งนี้ สมาคมจะไม่รับสมัครสอบแบบ Walk in ในทุกกรณี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ  

โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาเข้าสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้มาเข้าสอบติดต่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองชั้น G พร้อมลงทะเบียนก่อนเข้าอาคารสมาคม
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าภายในอาคารทุกกรณี และแนะนำให้ไปพบแพทย์
3. เนื่องจากเป็นการสอบในสถานการณ์ที่ไม่ปกติสมาคมจึงขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าอาคารได้เฉพาะผู้ที่ได้ทำการจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่าน www.tlaa.org แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มาก่อนเวลาเข้าสอบ 15 นาที ถ้ามาหลังเวลาที่สมัครถือว่าสละสิทธิ์ให้ทำการสมัครใหม่ในวันถัดไป
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือผู้ที่ประสงค์สอบ ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าเข้าอาคารสมาคมทุกกรณี
5. ให้ผู้มาเข้าสอบจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีหน้ากากอนามัย หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคารสมาคม
6. ให้ผู้มาเข้าสอบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
7. ให้ผู้มาเข้าสอบสามารถอยู่ภายในอาคารสมาคม ได้ไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันของทางราชการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมตัแทนประกันชีวิต e-mail : agent@tlaa.org โทรศัพท์ 02-6798080 ต่อ 223 -226

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน