“ส.ประกันชีวิตฯ-ก.พาณิชย์” ถกแนวทางกำกับค่ารักษาพยาบาลเพื่อผู้บริโภค

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้แทนภาคธุรกิจประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ

ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล อาทิ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาลให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน