เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 60 เติบโต 3.44 %

 

 

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีทั้งสิ้น 92,778.66 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.44 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 23,586.71 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 69,191.96 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 15,890.07 ล้านบาท และ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 7,696.64 ล้านบาท

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 69,191.96 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน