“ส.ประกันชีวิต”อบรมตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน รุ่นที่ 3

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรม “ตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน (Next Gen Insurance Agent)” ภายใต้หลักสูตร “Financial Mathematics for non-finance” รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน อันจะนำไปสู่การเพิ่มทักษะในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และเพิ่มทักษะการเป็นตัวแทนแบบที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนประกันชีวิตและบุคคลากรของบริษัทประกันชีวิตกว่า 900 คน จากบริษัทประกันชีวิต 22 แห่ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน