ส.ประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ”

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 กล่าวว่า ปีนี้ มีตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 1,799 ราย ขึ้นรับรางวัล 368 ราย และนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยมีตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี จำนวน 1 ราย คือคุณลักขณา จารุกิจวณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของงาน และเป็นการการันตีความเป็นมืออาชีพในเส้นทางตัวแทนประกันชีวิต ที่มีผลงานและการบริการที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สังกัดอยู่บริษัทเดิมตลอดระยะเวลาการทำงานและยังได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติต่อเนื่องกันมาแล้วถึง 19 ครั้ง

นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้วยังมีรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 14 ราย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 40 ราย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 70 ราย และรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 250 ราย สำหรับรางวัลเกียรติบัตรอีกจำนวน 1,431 ราย ซึ่งบริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้มอบรางวัลต่อไป

โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่น กิตติคุณ 20 ปี และ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้มอบโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี พร้อมเกียรติบัตร สำหรับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรจะมอบโดยรองเลขาธิการ คปภ. ตามลำดับ

สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลในปีนี้มาจากบริษัทสมาชิก 16 บริษัท โดยเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ
1. บจ.เอไอเอ จำนวน 696 ราย
2. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 308 ราย
3.บมจ.ไทยประกันชีวิต จำนวน 209 ราย
4. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 155 ราย
5.บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต จำนวน 146 ราย
6. บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 86 ราย
7. บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำนวน 58 ราย
8. บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำนวน 45 ราย
9. บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำนวน 37 ราย
10. บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำนวน 26 ราย
11. บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 12 ราย
12. บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต จำนวน 9 ราย
13. บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต จำนวน 7 ราย
14. บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำนวน 3 ราย
15. บมจ.สหประกันชีวิต จำนวน 1 ราย 16. บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำนวน 1 ราย

นายบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกๆ ท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งความสำเร็จของทุกๆ ท่านในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับตัวเองและตัวแทนประกันชีวิตท่านอื่นๆ ให้มุ่งมั่นทำงานในหน้าที่โดยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป”

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02-679-8080 ต่อ 221 – 224