สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงิน 100,000 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562​ ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน