ก.ค.คนสนใจสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต 14,551 คน “สมาคมประกันชีวิต” เตรียมยกระดับเป็นศูนย์กลางจัดสอบ

 

นายพิชา  สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สมัครสอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2560  มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 14,551 คน ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบ 10,108 คน และสอบผ่าน 3,848 คน หรือร้อยละ 38.06 ของผู้เข้าสอบ

เดือนกรกฎาคมปี 2560  มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 14,551 คน โดยแยกเป็นสมัครสอบในเขต กทม.(ส่วนกลาง) จำนวน 5,912 คน หรือร้อยละ 40.63 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ 5,160  คน และสอบผ่าน 2,116 หรือร้อยละ 41.00 ของผู้เข้าสอบ สำหรับการสมัครสอบในต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 8,639 คน หรือร้อยละ 59.37 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ 4,948 คน และสอบผ่าน 1,732 คนหรือร้อยละ 35.00 ของผู้เข้าสอบ การสมัครสอบในเขตต่างจังหวัดมีจำนวนสูงกว่าการสมัครสอบในเขตกทม.แต่เปอร์เซนต์การสอบผ่านในเขตกทม.สูงกว่าในเขตต่างจังหวัด

นายพิชา สิริโยธิน  กล่าวเสริมว่า สมาคมประกันชีวิตไทยเตรียมยกระดับการให้บริการด้านการเป็นศูนย์กลางการจัดสอบและอบรมตัวแทนประกันชีวิต  โดยจะพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดสอบและอบรมตัวแทนในรูปแบบของ One stop service ตัวแทนประกันชีวิตสามารถเริ่มต้นการเข้าสู่อาชีพด้วยการอบรมพร้อมสอบจบกระบวนการได้ภายในวันเดียว นอกจากนี้สมาคมพร้อมพัฒนาระบบการสอบ รับสมัครสอบ และอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตด้วยระบบ On line เพื่อขานรับนโยบายของภาครัฐที่จะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด โดยในเดือนกรกฎาคมมีผู้สมัคร 5,912 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.63 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ  รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น มีผู้สมัคร 1,290 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.86 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน