ส.ประกันวินาศภัยไทย ต้อนรับส.ประกันภัยญี่ปุ่น

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr. Noriyuki Hara, Chairman of the General Insurance Association of Japan เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยและเข้าพบปะผู้บริหารสมาคมประกันวินาศไทย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันภัยญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากว่า 40 ปี และยังเป็นผู้ให้ทุนการอบรมวิชาการประกันภัยเบื้องต้น (ISJ-General Course) และทุนการอบรมวิชาการประกันภัยชั้นสูง (ISJ-Advanced Course) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย มาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน