ส.ประกันวินาศภัยไทย ต้อนรับส.ประกันภัยญี่ปุ่น

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr. Noriyuki Hara, Chairman of the General Insurance Association of Japan เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยและเข้าพบปะผู้บริหารสมาคมประกันวินาศไทย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันภัยญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากว่า 40 ปี และยังเป็นผู้ให้ทุนการอบรมวิชาการประกันภัยเบื้องต้น (ISJ-General Course) และทุนการอบรมวิชาการประกันภัยชั้นสูง (ISJ-Advanced Course) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย มาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com