TMB เสนอขายกองทุนใหม่ กองทุนเปิด “ทีเอ็มบี อีสท์ปริง เอเชียแปซิฟิก เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์”

ทีเอ็มบี เสนอขายกองทุนใหม่ กองทุนเปิด “ทีเอ็มบี อีสท์ปริง เอเชียแปซิฟิก เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์” เน้นลงทุนในกองทรัสต์เพื่ออสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก มอบทางเลือกใหม่ให้นักลงทุนในการจัดทัพลงทุนให้มีประสิทธิภาพ  IPO ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มกราคม 2562

 ทีเอ็มบี นำเสนอทางเลือกการลงทุนกับ กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์ปริง เอเชียแปซิฟิก เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (TMB Eastspring Asia Pacific Flexible Fund หรือ TMB-ES-APPF) ขยายโอกาสการลงทุนในกองทรัสต์เพื่ออสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่พื้นฐานดีมีการเติบโตต่อเนื่องและราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดทัพลงทุนให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

จุดเด่นของกองทุนอยู่ที่การผสานพลังแห่งการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้ากับความชำนาญในระดับประเทศและความเป็นมืออาชีพในระดับสากลเพื่อรังสรรค์กองทุนหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ สร้างโอกาสของผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวของผู้ลงทุน ด้วยความร่วมมือระหว่างอีสท์สปริง อินเวสท์เม้นทส์ บริษัทจัดการลงทุนสำหรับรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (ปี 2560) ในเครือของพรูเด็นเชียล ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทย โดยได้พิจารณาจากการศึกษาที่พบว่า ชาวเอเชียมีอัตราการเติบโตของค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบเท่าตัว รายได้ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า ตลอดจนการท่องเที่ยวและที่พักอาศัย ส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกภาคส่วน นอกจากนั้น ยังเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของชุมชนเมืองที่สูง อีกทั้งยังมีส่วนต่างระหว่างอัตราการจ่ายเงินปันผลของ REITs และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในเอเชีย อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่สูงกว่าของการนำเงินไปลงทุนใน REITs แทนการลงทุนในพันธบัตร

ทั้งนี้ กองทุน TMB-ES-APPF มีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่น ด้วยประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจึงสามารถจัดพอร์ตลงทุนให้มีความยืดหยุ่นได้ดีผสมผสานจุดแข็งของเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากคุณลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ (REITs) กับโอกาสเติบโตด้านราคาหุ้นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงเพราะทั้งสองสินทรัพย์มีจุดแข็งในสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป เป็นการลงทุนที่มีการกระจายตัวหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการปรับพอร์ตตามสภาวะเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น (capital gains)  และ จากเงินปันผลของ REITs โดยกองทุน TMB-ES-APPF นี้ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ ต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้

กองทุนเปิด TMV-ES-APFF นี้กำลังเปิดเสนอขายครั้งแรก จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีเอ็มบี ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ TMB Investment Line โทร. 1558 กด #9

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน