เอไอเอ ครองแชมป์อันดับ 1 TNQA ติดต่อ 10 ปีซ้อน

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards: TNQA) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ตัวแทนประกันชีวิตคว้ารางวัลได้มากที่สุดถึง 727 ท่าน

มร. ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเหล่าตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ โดยเอไอเอ สามารถครองอันดับ 1 เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต  เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัท  ทั้งนี้ เอไอเอพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนตัวแทนคุณภาพทุกท่านให้เติบโตต่อไปในสายอาชีพนี้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งโดยยึดประโยชน์ของลูกค้าและสังคมเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ เอไอเอยังได้จัดพิธีมอบเสื้อสูทเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่ได้รับคุณวุฒิ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความตั้งใจในการทำงานจนส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนและเป็นกำลังใจให้มีพลังสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” เป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพดีและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทั้งหลาย ซึ่งตัวแทนที่จะสามารถคว้ารางวัลนี้มาครอบครองได้ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่ขายแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทสามัญหรือประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่าปีละ 30 ราย จำนวนเงินเอาประกันไม่ต่ำกว่าปีละ 3 ล้าน 6 แสนบาท 2 ปีต่อเนื่องกัน โดยจะต้องมีระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ 14 เดือนหรือเกินกว่า และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขายได้ในปีที่ 1 นั้นจะต้องมีอัตราความคงอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน