ส.ประกันชีวิตฯ จัดงาน TNQA ครั้งที่ 37 เชิดชูเกียรติ 2,190 ตัวแทน ไลฟ์สด “ยูทู้ป-เฟสบุค”  23 ก.ค.นี้

 

เพิ่มเพื่อน

นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานการจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 โดยในครั้งนี้มีตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 2,190 ราย จาก 17 บริษัทสมาชิก โดยรางวัลเกียรติยศสูงสุดคือตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณอมราพร สุทธิเลิศรัตน์ และคุณสุวรรณี แจ่มสว่าง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และคุณณภัสภรณ์ จุใจ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 9 ราย รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 45 ราย รางวัลเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 78 ราย และรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 2,055 ราย โดยมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ แยกรายบริษัทประกันชีวิต ดังนี้

 1. บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 1,190 ราย
 2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 222 ราย
 3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 175 ราย
 4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 127 ราย
 5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 125 ราย
 6. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 63 ราย
 7. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 63 ราย
 8. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 60 ราย
 9. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  51 ราย
 10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 45 ราย
 11. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 24 ราย
 12. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 ราย
 13. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 ราย
 14. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ราย
 15. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ราย
 16. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ราย
 17. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย

ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังคงอยู่ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แต่สมาคมประกันชีวิตไทยยังคงเห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเชิดชูเกียรติของบุคลากรฝ่ายขาย ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญเติบโต จึงยังคงจัดงานพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว โดยผสมผสานรูปแบบการจัดงานแบบปกติกับ New Normal ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี , 15 ปี และ 10 ปี จำนวน 57 ราย พร้อมใช้ดิจิทัลถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) และยูทูปไลฟ์ (YouTube Live) ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดบรรยายพิเศษเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตการตลาดประกันชีวิตในยุค New Normal” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ต จากวงดึกดำบรรพ์ บอยแบนด์ ศิลปิน ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์, ตุ่น-พนเทพ สุวรรณะบุณย์ ณ ห้อง เวิลด์ บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  ส่วนรางวัลเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 78 ราย และรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 2,055 ราย บริษัทต้นสังกัดจะดำเนินการมอบรางวัลต่อไป

นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าในปัจจุบันระบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจประกันชีวิตมากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าถึงหรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด ธุรกิจประกันชีวิตยังจำเป็นต้องอาศัยคนกลางที่จะมาเป็นผู้อธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมคอยอำนวยความสะดวกส่งมอบการบริการที่ดี  ดังนั้น “ตัวแทนประกันชีวิต” ยังคงเป็นช่องทางการขายหลักที่สำคัญของธุรกิจประกันชีวิต ที่มีผลต่อการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตอยู่ โดยในปี 2562 ช่องทางตัวแทน(Agency) มีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 315,616.9 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนช่องทางการขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น คิดเป็นร้อยละ 51.7 จึงเป็นผลทำให้ภาคธุรกิจยังคงต้องการเพิ่มตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้คนไทยได้วางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน