โตเกียวมารีนประกันชีวิตโตสวนกระแสทำบุญเปิดสาขา 23 จ.อุตรดิตถ์ 

เมื่อวานนี้ 5 มิถุนายน 2563 คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทน (DCEO) บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบหมายให้ คุณชูเกียรติ พรหมธาดา ผู้อำนวยการสายงานงานตัวแทน ไปร่วมพิธีทำบุญเปิด บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขา จังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นสาขาที่ 23 ที่เปิดขึ้นเพื่อขยายการบริการลูกค้าให้ครอบคลุมพิ้นที่ภาคเหนือ

โดยมีคุณณัทนุชล สุวรรณชัย รองผู้อำนวยการสายงานตัวแทน ประจำสาขาอุตรดิตถ์ ประจำการสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการร่วมเสริมความแข็งแกร่งและแสดงถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเกษียณของโตเกียวมารีนประกันชีวิตทางภาคเหนืออีกสาขาหนึ่ง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563  บริษัทฯ ได้ทำบุญเปิดสาขาโตเกียวมารีนประกันชีวิต แห่งใหม่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสาขาที่ 22 ไปแล้วโดยมีคุณธนกฤต ธันยาวัฒนา รองผู้อำนวยการสายงานตัวแทน ประจำการสาขาฯ และในเร็วๆ นี้บริษัทฯ เตรียมจะเปิดอีกสาขาที่จังพิษณุโลก

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน