โตเกียวฯประกันชีวิต คุ้มครองลูกค้าแพ้วัคซีนโควิด จ่ายชดเชยรายวันทันที ไม่ต้องลงทะเบียน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 14 วัน

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีความรุนแรงของเชื้อมากกว่าการระบาด 2 รอบก่อน พร้อมยังมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าเดิมทำให้มีผู้ติดเชื้อมีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งนำเข้าและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศเร็วที่สุด แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ต้องรับมือเกิดขึ้นตามมากับอาการแพ้วัคซีนของบางคน

 

“ในสถานการณ์นี้ทางบริษัทฯ เราได้มีนโยบายที่จะดูแลลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกคนทั้งที่ซื้อประกันสุขภาพและไม่ซื้อประกันสุขภาพ ในการคุ้มครองฟรีจากการแพ้วัคซีนโควิด ซึ่งหากฉีดวัคซีนแล้วแพ้เข้านอนในโรงพยาบาลขึ้นมาเราก็คุ้มครองให้เลย ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนเพิ่ม เริ่มมีผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” ดร.สมโพชน์กล่าว และว่า

บริษัทฯ ได้ออกแคมเปญเชิญชวนร่วมใจต้านภัย โควิด-19 ฉีดวัคซีนวันนี้ รับฟรี ความคุ้มครองชดเชยรายวัน เฉพาะสิทธิพิเศษผู้ถือกรมธรรม์โตเกียวมารีนประกันชีวิตรายบุคคลทุกคนที่จะได้รับความคุ้มครองการแพ้วัคซีนและชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 14 วัน ต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งหากเกิดผลข้างเคียงต้องแอดมิทในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 

สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพกับบริษัทฯ ยังได้รับการลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) เหลือเพียง 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 สำหรับการเจ็บป่วย และเข้ารับรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน อันเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

โดยสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่อยู่ในข่ายได้รับการลดระยะเวลาไม่คุ้มครองดังกล่าว ประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS2N) สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (HSGH) สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPO) สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (HB) สัญญาเพิ่มเติมซุปเปอร์ แพลน (HBSP) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่าย (TMHL)

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพกับโตเกียวมารีนประกันชีวิต H&S HSHC HSGH OPD1 OPD2 HBSP HB-N TMHL อยู่แล้วนั้นบริษัทฯ ได้เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 ให้ทันทีแล้วไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ประกาศให้ความคุ้มครองทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่มกรณีเช้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับผลประโยขน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยครอบคลุมถึงโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วด้วยเช่นกัน.-

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน