ทอมมี่ พิเชฐ ขอทิ้งทวนนายกฯนักคณิตศาสตร์ฯสมัย 3

 เพิ่มเพื่อน

   นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี่ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (The Society of Actuaries of Thailand) ได้แต่งตั้งนายกสมาคมฯ ประจำวาระที่ 2562 – 2564 โดยเขายังได้รับการเลือกให้นายกสมาคมฯ ต่อไป ซึ่งเป็นวาระสมัยที่ 3 แล้ว โดยยึดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการและรองรับการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

ส่วนเป้าหมายการขับเคลื่อนสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ ของนายพิเชฐรอบนี้คือ 1.บริหารสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นไปอย่างราบรื่น 2.ทำงานร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในต่างประเทศ เพื่อยกระดับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สู่ระดับสากล 3. กำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยทั้งทางด้านประกันชีวิตและด้านประกันวินาศภัย ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 4.ทบทวนกฎข้อบังคับของสมาคมรวมถึง นำเสนอแผนการพัฒนาสมาคมเป็นสภาวิชาชีพในระยะยาว

“สำหรับการนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ สมัยนี้ ผมจะขอเป็นสมัยทิ้งทวน ด้วยคาดว่างานต่างๆ ของสมาคมฯ ที่เชื่อมต่อกับองค์กรอื่นๆ และแผนงานที่ต้องล้อไปกับกฎหมายใหม่ต่างๆ จะเสร็จในเวลาเดียวกับการบังคับใช้ของกฎระเบียบดังกล่าว จึงมองว่าอีกภายใน 2 ปีข้างนี้ทุกอย่างจะเป็นไปทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันมากขึ้น จึงน่าจะเห็นควรให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่นายกสมาคมฯ ต่อไป” นายพิเชฐกล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน