ส.ประกันชีวิตฯแนะทำความเข้าใจยูนิตลิงค์ก่อนซื้อ

ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนดอกเบี้ยขาลงหาผลตอบแทนยากขึ้น นักลงทุนหลายคนมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่คุ้มค่ารวมถึงได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิตรวมอยู่ด้วย และมีผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่พอรับได้ ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์จึงเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนสนใจ

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับจากกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ระหว่างมกราคม – มิถุนายน 2561 สูงถึง 16,036.01 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 150 % เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้นับว่ายังเป็นสินค้าใหม่สำหรับคนไทยและมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร ลูกค้าจึงต้องทำการศึกษาอย่างดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ สำหรับกรมธรรม์
ยูนิตลิงค์นั้นเป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนจากกองทุนรวมอยู่ในกรมธรรม์เดียว มีการแจกแจงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้เห็นอย่างชัดเจน

โดยปัจจุบันมีรูปแบบการชำระเบี้ยประกันภัย 2 ประเภท คือ จ่ายเบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) และการจ่ายเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) กรมธรรม์นี้มีข้อดีคือมีความเหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงผู้เอาประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองและการลงทุนให้ตรงกับการรูปแบบการใช้ชีวิตได้ตามความต้องการ ทั้งการวางแผนสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับตนเองและครอบครัว การสร้างกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร หรือการวางแผนเกษียณอายุ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดความคุ้มครองชีวิตและเบี้ยประกันภัย ตลอดจนเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการเลือกลงทุนด้วยตนเองจากกองทุนรวมที่บริษัทคัดสรรไว้ให้

ซึ่งจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับแตกต่างกัน อาทิ กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนหุ้นระยะยาว  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงของตนเองว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ถ้ารับความเสี่ยงได้มากอาจจะไปเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว แต่ถ้าหากรับความเสี่ยงได้น้อยหรือต้องการปรับพอร์ตให้ความเสี่ยงน้อยลงจากกรณีต่างๆ ก็อาจขายกองทุนเดิมซื้อกองทุนใหม่เป็นกองทุนที่เน้นตราสารหนี้แทน เป็นต้น ซึ่งการซื้อขายกองทุนนั้นจะได้ราคาของวันทำการถัดไป (T+1 หรือ T+2) นับแต่วันที่บริษัทได้รับการชำระเบี้ยประกันภัยหรืออาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัท

นอกจากนี้ การซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์นั้นสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ เช่น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง และในส่วนของการลดหย่อนภาษีนั้น ทำได้เหมือนกับแบบประกันชีวิตทั่วไปที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยนำค่าการประกันภัยรวมถึงค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ในส่วนที่จ่ายไปมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท ตามประกาศของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายูนิตลิงค์จะน่าสนใจและถูกออกแบบมาให้เหมาะสมเหมือนตัดชุดเฉพาะบุคคล แต่สิ่งที่ควรตระหนักก็คือผู้ซื้อต้องเข้าใจเรื่องการลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีขึ้นและลงตามภาวะการลงทุนเหมือนดังคำเตือนที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ท่านอาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนที่ได้ลงทุนไป นอกจากนี้ ยูนิตลิงค์ยังเหมาะที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างวินัยในการออม และต้องซื้อกับผู้ที่มีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตพร้อมด้วยใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC License) เท่านั้น นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน