กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวัน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM 2.5  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดักจับสารพิษในอากาศและป้องกันฝุ่นละอองได้ เพราะส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ โดยเฉพาะใบ หากมีฝุ่นละอองลอยอยู่บนอากาศผ่านต้นไม้ ผิวใบไม้จะช่วยดักฝุ่นได้ดี  

พืชตระกูลสน ก็สามารถช่วยดักจับฝุ่นได้ เพราะโครงสร้างของใบมีความละเอียดซับซ้อน แต่หากเป็นไม้เลื้อยจะดักจับฝุ่นได้มากกว่าไม้อื่น เพราะมีพื้นผิวใบมากกว่าต้นไม้อื่น ด้วยลักษณะใบที่เรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขน หรือผิวใบที่เหนียวจะทำให้ฝุ่นเกาะติดใบได้ดี

ส่วนลำต้น กิ่งก้าน ที่มีโครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อนมีส่วนช่วยดักจับฝุ่นได้เช่นกัน อาทิ ไทรเกาหลี คริสตินา โมก ตะขบ การเวก พวงครามออสเตรเลีย อโศกอินเดีย และสนฉัตร แต่ไม่ควรปลูกไม้ผลัดใบเพราะบางช่วงไม่มีใบดักจับฝุ่น ก่อนปลูกจึงต้องเลือกชนิดต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพหรือบริเวณที่จะปลูก

สำหรับไม้ประดับภายในอาคารหรือในบ้านให้เลือกที่สามารถปลูกได้ง่าย อาทิ พลูด่าง ลิ้นมังกร กล้วยไม้พันธุ์หวาย เบญจมาศ เยอบีร่า เสน่ห์จันทร์แดง สามารถช่วยดูดสารพิษได้มาก.

 

Cr. : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน