เดอะเวเนเซียฯจัดกิจกรรม otop ชัยภูมิที่หัวหิน

9799

10425

10473

 

เดอะเวเนเซียหัวหิน-ชะอำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชม ช้อป ชิม ในกิจกรรม “มหัศจรรย์ @ชัยภูมิ” จัดขึ้นเพื่อรวมสินค้า otop ของดีจังหวัดชัยภูมิที่มาจากผู้ผลิตโดยตรง อาทิ กลุ่มทอผ้าเครือข่ายตำบลส้มป่อย กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมือ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่ กลุ่มข้าวนาสมบูรณ์ธรรมชาติ หม่ำทองจันทร์ สมุนไพรบ้านพันธ์พงษ์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีการสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ถูกถ่ายทอดผ่านสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป และทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ตั้งแต่ 4-6 พฤศจิกายนนี้ ที่เดอะเวเนเซียหัวหิน-ชะอำ

 

 

 

 

 

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ