เดอะเวเนเซียฯจัดกิจกรรม otop ชัยภูมิที่หัวหิน

9799

10425

10473

 

เดอะเวเนเซียหัวหิน-ชะอำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชม ช้อป ชิม ในกิจกรรม “มหัศจรรย์ @ชัยภูมิ” จัดขึ้นเพื่อรวมสินค้า otop ของดีจังหวัดชัยภูมิที่มาจากผู้ผลิตโดยตรง อาทิ กลุ่มทอผ้าเครือข่ายตำบลส้มป่อย กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมือ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่ กลุ่มข้าวนาสมบูรณ์ธรรมชาติ หม่ำทองจันทร์ สมุนไพรบ้านพันธ์พงษ์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีการสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ถูกถ่ายทอดผ่านสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป และทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ตั้งแต่ 4-6 พฤศจิกายนนี้ ที่เดอะเวเนเซียหัวหิน-ชะอำ

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน