วิริยะประกันภัย มอบกระเป๋านร. 500 ใบวันเด็ก

นางสาวศิริรัตน์ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี รับมอบกระเป๋านักเรียน จำนวน 500 ใบ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร เป็นผู้แทนมอบฯ เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี ในกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนลุมพินีให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย ณ สนามกีฬา โรเรียนสวนลุมพินี สำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน