วิริยะ รวมพลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร และจิตอาสาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอนุรักษ์ กาญจนรัตน์ ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดโครงการ “วิริยะรักต้นไม้ รักษ์โลก” ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นลีลาวดีและต้นบานบุรี จำนวน 120 ต้น รวมถึงทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาย 408 ปากระวะ-เเยกฉิมหลา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้มีความสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวไทรเเละผู้สัญจรถนนสายดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามนโยบาย “โครงการจังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวไทร รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน