วิริยะ สนับสนุนงาน “ดนตรีไทยสร้างสรรค์ ของขวัญแผ่นดิน”

เพิ่มเพื่อน

นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์  รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายจักรชัย จัยสิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ วสุ ทวีลาภ ในโอกาสที่สถาบันดนตรี ทวีลาภ ได้จัดแสดงดนตรี ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ดนตรีไทยสร้างสรรค์ ของขวัญแผ่นดิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการร้องรำทำเพลง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นกิจกรรมที่ บมจ.วิริยะประกันภัยให้การสนับสนุน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน