วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา และผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับมอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนการจัดทำสมุดการศึกษา  ชุด “เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน” ภายใต้โครงการ “น้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 4 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ชั้น 38 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จะนำไปดำเนินการจัดพิมพ์สมุดการศึกษาฯ เพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน