วิริยะประกันภัย ร่วมงานสัมมนามาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึก จาก นายกฤษณ์  หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ  ภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล” โดยบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับระบบโลจิสติกส์มานำเสนอ รวมถึงให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ อีกทั้งยังได้นำกิจกรรมเกมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลการศึกษาบทบาทของสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และศึกษาโครงสร้างของต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ด้วย

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน