วิริยะประกันภัย สนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล

พันเอกปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและจัดสร้างสนามแบดมินตันพื้นยาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ในเรื่องการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลสิ่งเสพติด และอบายมุข โดยสถานที่ออกกำลังกายดังกล่าวตั้งอยู่ภายในกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com