วิริยะประกันภัย สนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล

พันเอกปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและจัดสร้างสนามแบดมินตันพื้นยาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ในเรื่องการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลสิ่งเสพติด และอบายมุข โดยสถานที่ออกกำลังกายดังกล่าวตั้งอยู่ภายในกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน