“วิริยะประกันภัย” สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันสุข เพื่อเด็กด้อยโอกาส

นายธรรมนูญ จิระนภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้สิน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “แสงแห่งความหวัง สานสัมพันธ์ห่วงใยน้อง” อันเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ซึ่งบริษัทฯจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 50,000 บาท แก่ นางผุสดี หวายนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม อีกทั้งเหล่าวิริยะจิตอาสายังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน และส่งเสริมให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้อิ่มท้อง รวมถึงร่วมกันดูแล ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอีกด้วย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com