วิริยะประกันภัย ผสานพลังเครือข่ายจิตอาสา
ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

นายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี และว่าที่ร้อยเอกคมกริช จันสูตร ประธานชมรมตัวเเทน สาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมนำทีมวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอื่นๆ แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภ้ยในชุมชนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

นอกจากเเผน “ปฎิบัติการ First Aids” ที่วิริยะประกันภัย นำมาใช้ในการเข้าช่วยเหลือรถของลูกค้าและประชาชนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วภาคอีสานครั้งนี้แล้ว กิจกรรมจิตอาสาบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ชาววิริยะจิตอาสาได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังประสบภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ ด้วยการผสานความร่วมมือกับสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัย เครือข่ายชมรมตัวแทน และเครือข่ายคู่ค้าที่กระจายครอบคลุมทั่วไทย ทำให้การติดต่อประสานงานและการเข้าไปยังพื้นที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน