วิริยะ สนับสนุน “D.A.R.E. ประเทศไทย” รณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดเยาวชนไทย

นางจิราภา อนันตรวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านเลขานุการ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ของสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ในโอกาสนนี้ บริษัทฯยังได้ ร่วมมอบประกาศนียบัตรและรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดภายใต้โรงการดังกล่าว ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี สำหรับโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E.ประเทศไทย) เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่าง สถาบันตำรวจและสถาบันการศึกษา เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ ทั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ได้จัดส่งครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 โรงเรียน จนครบหลักสูตรแล้วและได้เริ่มมอบใบประกาศ รวมถึงรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กันายนยน 2562 เป็นต้นมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน