วิริยะจิตอาสาอุบลฯ ร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” พร้อมลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร “อิ่มท้อง อิ่มใจ” โรงเรียนผักหย่า อ.เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 50,000 บาทอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมใหม่ที่มาทดแทนงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมเมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ได้มีการปรับแนวทางการจัดกิจกรรมใหม่ แต่ยังคงรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของกลุ่มจิตอาสาภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี นิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก และยังคงเน้นแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านหรือชุมชน อันจักนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน