วิริยะประกันภัย สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา “ITIC FORUM 2019 : Big Data and AI for Safer Roads” จัดโดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลที่ได้จากการทำ “โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน” (Big Data and AI for Safer Roads)  ซึ่งบริษัทวิริยะประกันภัยได้ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

สำหรับ โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (Big Data and AI for Safer Roads) ใช้ฐานข้อมูลจากการแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และใช้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อไปในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน