วิริยะประกันภัย จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

นางสาวจตุพร ตัณฑลีลา ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการอบรม “หลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สมบัติทัวร์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติเมื่อขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุ แก่พนักงานขับรถขนส่งผู้โดยสารของสมบัติทัวร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการรถโดยสารในการเดินทางออกต่างจังหวัด โดยมี นายธำรงค์ พุ่มเกาะ และนายมนูญ รวบยอด ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมบัติทัวร์ สาขาสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน