วิริยะประกันภัย สนับสนุน กองทัพบกร่วมมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ฐานะประธานในพิธี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “มีวินัย มีน้ำใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” จัดโดย กองทัพบก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสามาร่วมสร้างความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และเตรียมอาหารว่างมาเติมพลังให้กับเด็กๆ รวมถึงห่วงใย ใส่ใจสุขภาพนำหน้ากากคาร์บอนมาแจกให้กับน้องๆ เพื่อป้องกันฝุ่นพิษ P.M.2.5 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนจักรยานอีกจำนวน 20 คัน เป็นของขวัญวันเด็กอีกด้วย ณ พื้นที่ภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เขตพญาไทย กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมวันเด็กของกองทัพบก บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักเห็นในคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี และยังส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยกิจกรรมภายในงานยังได้สอดแทรกเนื้อหาในเรื่องศาสตร์พระราชา และการมีจิตอาสา ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งที่ให้ทั้งความสนุกและเสริมสร้างจินตนาการ อีกทั้งน้องๆ ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ อาทิ เฮลิคอปเตอร์ รถถัง ยานเกราะล้อยาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน