“ทิพยประกันภัย” ดูแลดาราประสบอุบัติเหตุ

“สมใจนึก เองตระกูล” ปธ.กก.ทิพยประกันภัย รุดดูอาการ”เอ อัญชลี หัสดีวิจิตร”ดาราประสบอุบัติเหตุโครงการ “รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้” ยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ @รพ.เวชธานี ลาดพร้าว

ทิพยประกันภัยรุดเยี่ยม เอ อัญชลี ประสบอุบัติเหตุจักรยานล้ม

“วิชชุดา ไตรธรรม” ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR ทิพยประกันภัย รุดเยี่ยม เอ-อัญชลี หัสดีวิจิตร และ ดาร์ลิ่ง-อารดา ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม ระหว่างปั่นโครงการ “รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้”