เขย่า!! “ยูนิต ลิงค์” อีกแล้ว! กับเกมเล่นเงิน!! คนหัวใสใส่ไอเดียลงทุนปีละ 15 ล้าน 2 ปี คืนเงินคุ้ม !!

เขย่า!! “ยูนิต ลิงค์” อีกแล้ว! กับเกมเล่นเงิน!! คนหัวใสใส่ไอเดียลงทุนปีละ 15 ล้าน 2 ปี คืนเงินคุ้ม !!

ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งแรกปี 64 เบี้ยรับรวมเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13

ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งแรกปี 64 เบี้ยรวมโต 3.13% คาดสิ้นปีลดเหลือ -1ถึง1% ทิศทางตัวแทนลดลง “ยูนิตลิงค์-สุขภาพ”ยังแรงดีต่อเนื่อง

เลขาธิการ คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนด่วน ผู้เอาประกันภัยป่วยโควิดแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation เคลมค่ารักษาพยาบาลได้

เลขาธิการ คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนด่วน ผู้เอาประกันภัยป่วยโควิดแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation เคลมค่ารักษาพยาบาลได้

CEO “กฤษณ์” ชู 5 Goals เอไอเอ ยืนที่ 1 ประกันไทย เปิดเกมรุกตัวแทนรีครูทคนใหม่เข้า “แอพติว” รอ คปภ.จัดสอบใบอนุญาต!!

CEO “กฤษณ์” ชู 5 Goals เอไอเอ ยืนที่ 1 ประกันไทย เปิดเกมรุกตัวแทนรีครูทคนใหม่เข้า “แอพติว” รอ คปภ.จัดสอบใบอนุญาต!!

ปี 2564-2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพา Medical Tourism ยังคงลำบาก ท่ามกลางโควิดที่ยังไม่คลี่คลาย

ปี 2564-2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพา Medical Tourism ยังคงลำบาก ท่ามกลางโควิดที่ยังไม่คลี่คลาย