ออมแบบเบสิคๆ 4 ข้อ วัยเกษียณก็สมาร์ทได้ 

คลิกพลิกชีวิตออมแบบเบสิคๆ 4 ข้อ วัยเกษียณก็สมาร์ทได้ เพราะชีวิตต้องวางแผน ออมเร็วสบายเร็ว ลดภาระลูกหลานยามแก่เฒ่าได้

ทางรอดธุรกิจ ” Disturbs ตัวเอง ก่อนโดน Digital Disturbs”

“ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล” MD เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น เผย ธุรกิจถึงเวลา Digital Transformation แล้ว ชี้ทางรอด ” Disturbs ตัวเอง ก่อนโดน Digital Disturbs” แนะ 4 ข้อพลิกธุรกิจสู่ Digital Business