“สินทรัพย์ประกันภัย” พ้นวิกฤต เปิดตัว CEO คนใหม่ “อรัญ ศรีว่องไทย” พร้อมเพิ่มทุน 2,440 ล้านบ.

“สินทรัพย์ประกันภัย” พ้นวิกฤตเปิดตัว CEO คนใหม่ “อรัญ ศรีว่องไทย” พร้อมเพิ่มทุน 2,440 ล้านบ. เป้าขายจบสิ้นปียอดขาย 3,000 ล้านบ.