วิริยะฯ – ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์

วิริยะฯ – ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์

TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19 พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19 เพิ่มอีก 3 บริษัท

TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19 พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19 เพิ่มอีก 3 บริษัท

BKI มอบสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล 3.2 แสนบาท

BKI มอบสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล 3.2 แสนบาท ให้ผู้รับประโยชน์หลังบุตรขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

FWD ขาย! แบงก์แอสชัวรันส์ TMB ให้ พรูเด็นเชียล 20,000 ล้าน

กลุ่มเอฟดับบลิวดี ตกลงขายสัญญาธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ที่มีกับธนาคารทีเอ็มบี ให้ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ไทย มูลค่า  20,000 ล้านบาท มีผล 1 เม.ยนี้ คาดเปลี่ยนผ่านสัญญาแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563