กองทุนประกันชีวิต ร่วมเสริมความรู้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ให้ ประชาชน ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4”  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด

กองทุนประกันชีวิต ร่วมเสริมความรู้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ให้ ประชาชน ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4”  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด

เจนเนอราลี่ ร่วมสถานทูตอิตาลี จัดเทศกาลภาพยนตร์ อิตาเลียน ฟิล์ม เฟสติวัล แบงคอก 2020

เจนเนอราลี่ ร่วมสถานทูตอิตาลี จัดเทศกาลภาพยนตร์ อิตาเลียน ฟิล์ม เฟสติวัล แบงคอก 2020