“เอไอเอ – สมิติเวช”เปิดโครงการความร่วมมือพิเศษด้านการแพทย์เฉพาะทาง AIA SPECIAL COOPERATION

เอไอเอ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดโครงการความร่วมมือพิเศษด้านการแพทย์เฉพาะทาง AIA SPECIAL COOPERATION 3 ด้าน “ส่องกล้องกระเพาะอาหารฯ-ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ทอนซิล” พร้อมมอบเอกสิทธิเหนือระดับสมาชิก เอไอเอ เพรสทีจ คลับ