คปภ.ถกด่วน “ก.สาธารณสุข-ธุรกิจประกันฯ-รพ.เอกชน” สรุป 2 ข้อ ผู้เอาประกันติดโควิด แล้วแอดมิดจ่ายเคลมทุกกรณี เว้น Home Isolation จ่ายรายกรณี

คปภ.ถกด่วน “ก.สาธารณสุข-ธุรกิจประกันฯ-รพ.เอกชน” สรุป 2 ข้อ ผู้เอาประกันติดโควิด แล้วแอดมิดให้จ่ายเคลมทุกกรณี เว้น Home Isolation จ่ายรายกรณี