สรุปหุ้นประกัน ปิดตลาดเย็นวันนี้ 26 กันยายน 2565 เพิ่มขึ้น 102.32 จุดหรือ +0.69% มูลค่าซื้อขาย 2,391,689.03 บาท

สรุปหุ้นประกัน ปิดตลาดเย็นวันนี้ 26 กันยายน 2565 เพิ่มขึ้น 102.32 จุดหรือ +0.69% มูลค่าซื้อขาย 2,391,689.03 บาท

นักวิชาการแนะ ทานเจถูกโภชนาการ ชู แพลนต์เบส มีท โปรตีนทางเลือกเทียบเคียงโปรตีนจากเนื้อสัตว์

อาหารที่มาจากพืชที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ช่วย ป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ชะลอความเสื่อมของสมอง ความดันโลหิตสูง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ