“คุณทอมมี่ – พิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติยศ QUALITY 2022 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2022 ที่ผ่านมา

ทางมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการทำงาน และชีวิตส่วนตัว พร้อมการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (ทอมมี่ – พิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน) ได้ถูกจัดเข้าทำเนียบ จาก มสวท. โดยถูกยกให้เป็นบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ เนื่องจาก บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS) เป็นบริษัทที่ปรึกษา (Consulting Firm) ที่ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมการเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัยมาประยุกต์ใช้ ให้บริการด้านการคำนวณที่ซับซ้อน ตามมาตรฐานบัญชีต่าง ๆ เช่น การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน การประเมินเครื่องมือทางการเงิน การประเมินสัญญาเช่า การประเมินสำรองกรมธรรม์ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และบริษัทประกัน เป็นต้น

นอกจากคุณทอมมี่ที่ได้เข้าทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 แล้ว ยังมีบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ อาทิ เช่น คุณวิทัย รัตนากร (ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และอดีตเลขาธิการ กบข.) คุณปรมาศิริ มโนลม้าย (CEO SCB Protect และ อดีต CEO FWD) คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ผู้ก่อตั้ง Bitkub) เป็นต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน