เมืองไทยไลฟ์ ส่งเมืองไทยยูแอล พลัส การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ของเงินลงทุนปีแรก ตอบโจทย์ลูกค้าครบ คุ้มครองสูง และลดหย่อนภาษี

เมืองไทยไลฟ์ ส่งเมืองไทยยูแอล พลัส การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ของเงินลงทุนปีแรก ตอบโจทย์ลูกค้าครบ คุ้มครองสูง และลดหย่อนภาษี

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ยืนยันให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ในกรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ยืนยันให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ในกรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolationพร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการ Care@Home

กรุงเทพประกันชีวิตมอบความคุ้มครองผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolationพร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการ Care@Home

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ไขข้อสงสัย เกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียน ที่ 43/2564 และ 44/2564 กรณีการรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ไขข้อสงสัย เกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียน  ที่ 43/2564 และ 44/2564 กรณีการรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19

ทิพยประกันภัย ขอจับมือเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ พร้อมให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

ทิพยประกันภัย ขอจับมือเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ พร้อมให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation