AIA รับรางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้านส่งเสริมสุขภาพจากก.ยุติธรรม

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้าน “ส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองประกันชีวิตยอดเยี่ยม” จาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามาจากการที่เอไอเอ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพคนไทย และการคุ้มครองประกันชีวิตที่ประจักษ์ต่อสังคม

นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น “Healthier, Longer, Better Lives” ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน