กลุ่มบริษัทเอไอเอ ร่วมมือเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับเมดิกซ์  บริษัทจัดการธุรกิจสุขภาพระดับโลก

เพิ่มเพื่อน 

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”: รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศว่าลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเอไอเอ จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญของกลุ่มบริษัทเอไอเอกับบริษัทจัดการธุรกิจสุขภาพระดับโลกอย่างเมดิกซ์ (Medix) โดยเอไอเอได้ตกลงทำความร่วมมือกับเมดิกซ์ เพื่อนำเสนอบริการที่แตกต่าง ซึ่งจะยกระดับการดูแลด้านสุขภาพและปรับปรุงผลลัพธ์ทางการแพทย์แก่ลูกค้าเอไอเอทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งนี้ จากความสำเร็จในการร่วมมือระดับภูมิภาคและการประสานงานระหว่างเอไอเอกับเมดิกซ์ ในฮ่องกงและสิงคโปร์ เอไอเอและเมดิกซ์ จึงขยายความร่วมมือเพื่อเปิดตลาดใหม่ขึ้นในปี 2562 ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และออสเตรเลีย และจะขยายตลาดเพิ่มขึ้นอีกในปี 2563

ภายใต้ความร่วมมือกับเมดิกซ์ ลูกค้าของเอไอเอที่ได้รับการเรียนเชิญจะมีสิทธิ์เข้าถึงบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management Services) ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต เมื่อลูกค้าของเอไอเอ ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยขั้นรุนแรงหรือซับซ้อน ทีมดูแลผู้ป่วยจะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการพักฟื้น

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถรับบริการประเมินสุขภาพโดยรวม การประเมินอาการหลังการรักษา การวินิจฉัยเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น การให้คำปรึกษาสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน การประสานงานดูแลสุขภาพครบวงจร การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง และการดูแลสภาพจิตใจจากทีมงานของเมดิกซ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชื่อดังระดับโลก

ลูกค้าของเอไอเอที่ได้รับสิทธิประโยชน์จะได้รับรายงานผลสุขภาพซึ่งตรวจโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากเมดิกซ์ ที่ประกอบไปด้วยนักกายภาพประจำกว่า 300 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อิสระและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลกกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้ามีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจบนพื้นฐานคุณภาพและความรู้ และได้รับการรักษาที่ดีที่สุดผ่านวิธีทางการแพทย์ได้ทุกที่ทั่วโลก

อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การประกาศความร่วมมือนี้ได้เน้นย้ำพันธสัญญาของเอไอเอที่มุ่งเติบโตและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives)”

“ด้วยวิธีการรักษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความคาดหวังต่อการรักษาพยาบาลของชาวเอเชียได้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายและการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ความร่วมมือกับเมดิกซ์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งภูมิภาคของเอไอเอ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของเราในการเป็นมากกว่าธุรกิจประกันแบบดั้งเดิม แต่เราจะเป็นบริษัทประกันเชิงรุก ที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้า”

มาร์ค ซอนเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพภายใต้กลยุทธ์และการลงทุนของเอไอเอ เพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ลูกค้า กล่าวว่า “การขยายความร่วมมือของเอไอเอกับเมดิกซ์ แสดงให้เห็นถึงก้าวสำคัญในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะยาวในด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ให้ความสำคัญมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา การร่วมมือนี้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งเราได้มอบบริการจัดการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลของเมดิกซ์แก่ลูกค้าของเรา”

“เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว เราจะสร้างระบบนิเวศน์แห่งการบริการและพันธมิตรเพื่อเคียงข้างผู้คนในทุกก้าวย่างของการดูแลสุขภาพผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ป้องกัน วินิจฉัย รักษา และพักฟื้น เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของลูกค้า ความร่วมมือกับเมดิกซ์ในตลาดต่าง ๆ ของเอไอเอ จะยกระดับการนำเสนอบริการที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของเอไอเอ ในด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จากบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลแก่ผู้ถือกรมธรรม์ของเอไอเอ ตลอดจนจะช่วยก้าวข้ามความแตกต่างทางการดูแลสุขภาพและสร้างความชำนาญระดับนานาชาติ ซึ่งให้บริการในแต่ละตลาดผ่านกระบวนการความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย”

ซีแกล แอดซมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมดิกซ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์และพันธสัญญาร่วมกันเพื่อลดความบกพร่องของการดูแลสุขภาพทั่วทั้งภูมิภาค ปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ผลลัพธ์ทางการแพทย์ และที่สำคัญที่สุดคือปรับปรุงประสบการณ์การดูแลสุขภาพโดยรวม”

 “นอกจากนี้ เรายังมอบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลผ่านความร่วมมือนี้ และให้ความรู้และเครื่องมือแก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และมอบความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งนี่หมายถึงการสร้างความเท่าเทียมของขอบข่ายในเรื่องการดูแลสุขภาพ”

 “เอไอเอ หนึ่งในผู้ให้บริการด้านประกันชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลกควรได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและความก้าวหน้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ มาตลอด 100 ปี วิสัยทัศน์และพันธสัญญาของเอไอเอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้คนทั่วไปทั่วทั้งภูมิภาคยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบทบาทใหม่นี้” แอดซมอน กล่าวปิดท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน