กลุ่มโตเกียวมารีนปรับทัพเสริมความแข็งแกร่ง

“กลุ่มโตเกียวมารีน” ตั้ง  “โนโบรุ ยามากาตะ” นั่ง “กรรมการบริหาร” โฮลดิ้ง “ซาลูน ธรรม” นั่ง CEO ภูมิภาคเอเชีย ไทยเบี้ยรวม 5 เดือนแรกปี 62 ทะลุ 3,013 ล้านบ.เป้าสิ้นปี 7,471 ล้านบ.เบี้ยปีแรก 1,700 ล้านบ. ตัวแทนคาดแตะ 4,300 คน

“CIBA-มธบ.” เปิดหลักสูตร Business Innovation สร้างเด็กมี Passion เป็นนวัตกรป้อนตลาดแรงงาน 5 G

“CIBA-มธบ.” เปิดหลักสูตร Business Innovation สร้างเด็กมี Passion เป็นนวัตกรป้อนตลาดแรงงาน 5 G “CIBA-มธบ.” เปิดตัว หลักสูตรแนวใหม่ บริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เน้นสร้างนวัตกรที่สามารถประยุกต์แนวคิดสร้างนวัตกรรมใหม่หรือต่อยอดนวัตกรรมเดิม คาดตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค 5 G   ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) เปิดเผยว่า CIBA เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) จะเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มวิชา (Module) เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานที่จัดขึ้นมาใหม่ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเน้นการสร้างนวัตกรที่สามารถไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือต่อยอดนวัตกรรมเดิม ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ โดยกลุ่มวิชาที่จัดขึ้นมาใหม่ ใน 3 โมดูล สำหรับนักศึกษาปี 1-2 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาดิจิทัล และกลุ่มวิชานวัตกรรม และในแต่ละกลุ่มวิชานี้จะมีการเรียน…

“ไทยประกันชีวิต” ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ

“ไทยประกันชีวิต” ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ

คปภ. โชว์ผลงานครึ่งปีแรก ยกระดับกฎกติกาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการคปภ.โชว์ผลงานครึ่งปีแรก ยกระดับกฎกติกาขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

“กรุงไทย-แอกซ่า” จัดกิจกรรม “BANC’s Hearts in Action Day” ครั้งที่ 2

“ชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย” ปธ.จนท.บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กิจกรรม “BANC’s Hearts in Action Day ครั้งที่ 2 รักษาสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลนบางขุนเทียน

NSI นำสินประกันภัยออกกรมธรรม์ไข้เลือดออกเริ่มต้น 99 บาท

“สมบุญ  ฟูศรีบุญ” กก.ผอ.NSI นำสินประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออกแบบเหมาจ่ายเบี้ยเริ่มต้น 99 บาท ชดเชยสูงสุด 5 หมื่นบ.