เอไอเอ ประเทศไทย คว้าสองรางวัลในงาน Insurance Asia Awards 2018

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลในสาขา ‘International Life Insurer of the Year – Thailand’ เป็นปีที่สองติดต่อกัน และนับเป็นครั้งแรกที่เราได้รับรางวัล ‘CSR Initiative of the Year – Thailand’ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ประเทศไทย ในการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมดังคำมั่นสัญญาของเราที่ว่า ‘เอไอเอ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ขณะที่นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ กล่าวเสริมว่ ในฐานะที่เอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนานจนครบ 80 ปีในปีนี้ รางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของบริษัท เพราะเป็นผลพวงจากความทุ่มเทของพนักงานและพลังตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ทุกคน และเราขอสัญญาว่าเอไอเอ ประเทศไทย จะมุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จเพื่อมอบความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนไทยทุกคน และพร้อมที่จะตอบแทนสังคมไทยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องสืบไป

ทั้งนี้ การมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking & Finance เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่มีการดำเนินงานอย่างโดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสภาวะทางธุรกิจที่ท้าทาย โดยคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล 3 ข้อ ได้แก่ มีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคล่องตัวยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้าน