เอไอเอ ประเทศไทย โดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ นางสาวชลิดา นครชัย (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล เอ็กซ์ และ นายพีร พนิตพล ผู้อำนวยการฝ่ายยูนิต ลิงค์ รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที “2022-2023 Thailand’s Most Admired Company และ 2023 Thailand’s Most Admired Brand” ติดต่อกันเป็นปีที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge โดยปีนี้เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ บริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มประกันชีวิต และแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ Thailand’s Most Admired Brand & Company Award หมวดธนาคารและบริการทางการเงิน ในกลุ่มประกันชีวิต ซึ่งทั้ง 3 รางวัลถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 85 ปี ที่เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมา โดยมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ตลอดจนความตั้งใจในการดูแลคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ครบวงจร ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากเอไอเอ เพื่อคงความเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน