“อลิอันซ์ อยุธยา” ยกทีมปรับปรุงสนามฟุตบอลรร.เตรียมอุดมน้อมเกล้านนฯ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ภายใต้ธีม ปันความรู้และโอกาสสู่เด็กไทย ต่อยอดไปกับโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2018” ภายใต้แนวคิด “อยากได้คนไม่กลัวแพ้” โดยล่าสุด ได้ร่วมเข้าปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่นักเรียนและเยาวชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นสนามศูนย์กลางการจัดแข่งขันกีฬา และออกกำลังกายของชุมชน

อีกทั้งยังมีทีมฟุตบอลฝึกซ้อมที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วย โดยก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุง สนามไม่เรียบก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อม มีหญ้าเป็นหย่อมๆ มีระบบน้ำที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจึง ได้ดำเนินการ ปรับระดับพื้นสนาม ติดตั้งระบบน้ำพร้อมสปริงเกอร์ 6 ชุด ปรับปรุงและบำรุงดิน ปูหญ้า พื้นที่ 6,900 ตารางเมตร ปรับปรุงประตูฟุตบอล และติดตั้งป้ายบอกคะแนน เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมให้โรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์และฝึกซ้อมฟุตบอลต่อไป

ทั้งนี้โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง” ใน 5 จังหวัด ตามเขตการคัดเลือกเยาวชนควบคู่กันไปด้วย ใช้งบประมาณปรับปรุง จังหวัดละ 500,000 บาท รวม 2,500,000 บาท พร้อมบริจาคอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ให้โรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่จะร่วมในโครงการ มีดังนี้
1.เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน
2.ตั้งอยู่ในภูมิภาคและจังหวัดดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ : จ.แพร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออก : จ.ระยอง
ภาคใต้ : จ.ตรัง
ภาคกลาง : จ.นนทบุรี
3. มีแหล่งน้ำเพียงพอ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงรักษาสนามต่อไปในอนาคต
4.มีผู้ดูแลหรือบริหารจัดการสนามฟุตบอลในระยะยาว
5.มีผู้ใช้สนามจริง เช่น ทีมฟุตบอลอะคาเดมี่ ชมรมฟุตบอล เป็นที่จัดแข่งขัน ฝึกซ้อมกีฬาของชุมชน
6. เข้าร่วมได้ทั้งโรงเรียนระดับประถมและมัธยม

“กิจกรรมเพื่อสังคม “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี4” ที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าจริงมาแล้ว 28 สนาม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท สามารถสร้างประโยชน์สาธารณะกับเด็ก เยาวชน นักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสามารถรวมพลังชาวอลิอันซ์ อยุธยา ทั้งตัวแทน ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ได้กว่า 20,000 คน ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพของตนให้เป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมในโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 2018 ได้แก่
โรงเรียนบ้านจั๊วะ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน