อลิอันซ์ อยุธยา เปิดซิง “ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย”

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัว “ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย” เป็นแบบประกันที่มอบความคุ้มครองสุขภาพให้ลูกรักได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน 1 วันถึง 10 ปี มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี โดยเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี สามารถช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

โดยตั้งเป้ายอดเบี้ยประกันของสินค้านี้ 80 ล้านบาทภายในหนึ่งปี

นอกจากนี้สำหรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง จ่ายตามจริง นอกเหนือจากผลประโยชน์จากกรมธรรม์แล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม “ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย” เบี้ยรายปีเริ่มต้นที่ 29,554 บาท สำหรับเด็กหญิง อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึงอายุ 5 ปี ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1.2 ล้านบาทต่อปี ให้ผลประโยชน์กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจ่ายตามจริงสำหรับค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ ค่าบริการทางกายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด และค่าวางยาสลบ โดยมีเงื่อนไข สำหรับ ค่าแพทย์ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 180 วัน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 2,000 บาทต่อวัน สูงสุด 180 วัน ค่าห้อง ICU 4,000 บาทต่อวัน สูงสุด 60 วัน และค่ายากลับบ้าน 750 บาทต่อครั้ง

นางสาวพัชรา กล่าวเสริมว่า แบบประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านความคุ้มครองที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านความคุ้มครองในเด็กที่นับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้น มุ่งเน้นแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ได้ผ่อนคลายความกังวลในยามที่ลูกรักเจ็บป่วย โดยมี บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เสมอ และจะเปิดขายผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อตัวแทนประกันชีวิต ของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตที่ใกล้บ้านคุณ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน