แบงก์กรุงเทพ เปิดโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับบริษัท เนสท์ องค์กรชั้นนำผู้มากด้วยประสบการณ์และความสำเร็จในการจัดโครงการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลก จัดโครงการ ‘Bangkok Bank InnoHub Season 2’ ภายใต้แนวคิด Inspiring Change – Unleash the Potential เพื่อให้โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจสำหรับฟินเทคระดับเวิร์ลคลาสมีความต่อเนื่อง เพื่อค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพ 5 กลุ่ม ได้แก่ Creating Unique Customer Experience, Digitization and Automation, Future SME Solution, Innovative Payment และ Discovering Cutting Edge Technology เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างเข้มข้นรวมถึงการได้รับคำแนะนำระดับมืออาชีพจากเมนเทอร์ และเนสท์ รวม 12 สัปดาห์ โดยสตาร์ทอัพยังสามารถได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเทศต่างๆ จากเครือข่ายสาขาต่างประเทศ รวมถึงโอกาสที่สามารถระดมทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร

ทั้งนี้  การสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกให้สามารถสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในประเทศไทย ตลอดจนในกลุ่มประเทศอาเซียน จะช่วยขยายระบบนิเวศทางการเงินของประเทศไทยให้กว้างขวางออกไป ซึ่งวิธีนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเสริมสร้างกระบวนการทำงานภายในและวัฒนธรรมระหว่างธนาคารกับองค์กรอื่นๆ โดยธนาคารมุ่งหวังที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงกับสตาร์ทอัพ ที่จะช่วยให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นผู้นำธนาคารดิจิทัล

มร. ลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ กล่าวว่า หน้าที่หลักของเนสท์คือ สนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้เติบโตได้อย่างเต็มที่โดยนำความชำนาญการของเรามาเชื่อมโยงระบบนิเวศเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้สตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ร่วมมือกับสถาบันทางการเงินชั้นนำเพื่อพัฒนาบริการที่นำออกสู่ตลาดได้จริง เช่น มีการทำ Proof-of-Concept (POC) ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ และพยายามผลักดันนวัตกรรมองค์กรให้ก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่ง

สำหรับโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคจากทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างวันพุธที่ 29 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างเข้มข้น พร้อมรับคำแนะนำจากผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ผู้เชี่ยวชาญจากบัวหลวงเวนเจอร์ส บริษัทร่วมลงทุนที่อยู่ในเครือของธนาคารกรุงเทพ และเนสท์ พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในนวัตกรรม รวม 12 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กำหนดจัดงานวัน Demo Day ที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมแก่กลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศอาเซียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะก้าวไปสู่การระดมทุน และร่วมเป็นพันธมิตร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbankinnohub.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน