รางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 – Thailand

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 – Thailand จาก FinTech Awards จัดโดยนิตยสาร W&F (Wealth & Finance International) นิตยสารชั้นนำของโลกที่นำเสนอข้อมูลเรื่องการเงินการลงทุนของธุรกิจทั่วโลก ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบนิตยสารรูปเล่มและ Online Magazine

โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานและการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com, แอปพลิเคชัน BKI iCare, BKI EsCard บัตรผู้เอาประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน