รางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 – Thailand

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 – Thailand จาก FinTech Awards จัดโดยนิตยสาร W&F (Wealth & Finance International) นิตยสารชั้นนำของโลกที่นำเสนอข้อมูลเรื่องการเงินการลงทุนของธุรกิจทั่วโลก ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบนิตยสารรูปเล่มและ Online Magazine

โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานและการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com, แอปพลิเคชัน BKI iCare, BKI EsCard บัตรผู้เอาประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com